Trang chủ » 1 oz bằng bao nhiêu ml – 1 fl oz = 29.57 ml

1 oz bằng bao nhiêu ml – 1 fl oz = 29.57 ml

1 oz bằng bao nhiêu ml – 1 fl oz = 29.57 ml (29.57353).

1 oz là bao nhiêu ml là một trong những thắc mắc mà nhiều khách hàng quan tâm. Các cốc giấy thông thường ghi đơn vị là oz, thật ra phải ghi chính xác là 1 fl oz (fluid ounce – đơn vị thể tích).

oz viết đầy đủ là ounce – là 1 đơn vị đo quốc tế có trọng lượng là 28.34 gr (28.3495231). Nên kí hiệu chính xác là ft oz và đơn vị chính xác của fl oz theo chuẩn US là 29.57353 ml.

Theo đó, ví dụ cốc giấy 7oz sẽ tương đương 210ml

Cốc giấy 9oz sẽ tương đương 270ml.

Một chuẩn khác của fl ounce là chuẩn Imperial có dung tích là 28.4130625.

Tin Liên Quan