Hạn sử dụng sản phẩm của Công ty cổ phần Bao bì giấy Kleur là 48 tháng kể từ ngày sản xuất, được ghi rõ trên bao bì sản phẩm. Chúng tôi bảo hành sản phẩm cho quý khách trong nếu sản phẩm còn trong hạn sử dụng.