Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh cho khách hàng xem, tư vấn về định lượng giấy và kích thước, công dụng. Nếu khách hàng yêu cầu, Kleur sẽ gửi mẫu xem trước. Sau khi thỏa thuận mua bán, khách hàng nhận được hàng, phát hiện hàng hóa không giống như mẫu, khách hàng có thể hoàn lại đơn.

Kleur bao giờ cũng gửi dư thừa một ít sản phẩm để có thể đền bù một vài sản phẩm méo mó do vận chuyển, hoặc lỗi do sản xuất. Trường hợp khách hàng phát hiện ra hàng lỗi quá nhiều, lỗi do nhà sản xuất, khách hàng có thể hoàn lại hàng.