Tin tức

Luật Dán Nhãn Bao Bì Mới Áp Dụng Tại Châu Âu

Một số Đối tác của Kleur đã yêu cầu dãn nhãn mới trên sản phẩm Bao bì của họ: Cốc giấy, Tô giấy… Đây là luật gắn nhãn mác mới được quy định khi nhập khẩu vào các nước EU.

Kleur thông báo về luật dán nhãn bao bì mới sẽ được áp dụng tại các quốc gia EU để chống lại mức độ rác thải trên biển.

Ghi nhãn dán mới

Chỉ thị về nhựa sử dụng một lần (SUPD) yêu cầu phải có nhãn “Có nhựa trong sản phẩm, dù đó là một phần nhỏ, bao gồm cả cốc giấy, tô giấy đựng đồ uống. Cần phải ghi nhãn rõ ràng và không thể tẩy xóa bất kể hàm lượng nhựa ở mức độ nào.

Nhãn bắt buộc trên bao bì tại EU

Cụ thể :

Cốc giấy, tô giấy được giao cho khách hàng ở các nước EU trước ngày 3 tháng 7 năm 2021 có thể được bán mà không cần nhãn.

Các cốc giấy sẽ được giao và bán ở các nước EU sau ngày 3 tháng 7 năm 2021 phải có nhãn.

Cho đến 4 tháng 7 năm 2022, các sản phẩm có thể được dán nhãn dán.

Nhãn phải chứa ngôn ngữ của quốc gia mà sản phẩm được sử dụng.

Ghi nhãn sẽ là bắt buộc trên tất cả các cốc giấy, tô giấy, tức là cho dù chúng được làm bằng bìa cứng với PE hay với lớp phủ PLA.