Văn hóa Kleur, Về chúng tôi

Cuộc Sống Tại Kleur

Tại Kleur, chúng tôi luôn hành động và tôn chỉ với các khẩu hiệu: “Luôn luôn đổi mới- Học hỏi kinh nghiệm- Tôn trọng cá nhân- Tạo cơ hội phát triển”. Chúng tôi luôn coi con người là trên hết, mỗi nhân viên của Kleur đều được chăm lo và tạo điều kiện phát triển bản thân và sự nghiệp.

Luôn luôn đổi mới

Để phát triển cốc giấy và các dịch vụ hỗ trợ của mình, chúng tôi luôn khuyến khích sự tham gia của khách hàng và nhân viên của Kleur trong mọi dự án. Chúng tôi luôn có những báo cáo thị trường của nhân viên để có các quy trình đổi mới, mang đến các giải pháp tiên tiến, tạo ra các sản phẩm tiện ích và phù hợp với thị trường. Nói một cách đơn giản, chúng tôi cung cấp các sản phẩm thú vị và thực sự hiệu quả.

Nhân viên Kleur được khuyến khích phát huy, sáng chế trong lao động sản xuất và kinh doanh

Học hỏi kinh nghiệm

Văn hóa là cách sống, và tại Kleur, mọi nhân viên đều có cơ hội tác động đến tất cả các lĩnh vực và quy trình trong doanh nghiệp và được khuyến khích sử dụng sáng kiến ​​để hành động vì lợi ích của khách hàng. Điều này được thực hiện nhờ văn hóa cởi mở của chúng tôi, cho phép tiếp cận tất cả các lĩnh vực chuyên môn trong tổ chức cho mọi dự án. Nói chuyện với nhân viên của chúng tôi thường xuyên, lắng nghe họ và đánh giá họ là chìa khóa để tăng năng suất và giữ chân nhân viên tại Kleur.

Tôn trọng cá nhân

Kleur trong hoạt động bóng đá, nâng cao sức khỏe, gắn kết công ty

Con người là cốt lõi của hoạt động kinh doanh, văn hóa và giá trị của chúng tôi. Để quản lý và hỗ trợ họ một cách hiệu quả, chúng tôi thúc đẩy các chính sách  khuyến khích, khen thưởng, bình đẳng, sức khỏe và an toàn lao động, cũng như đặt ra những quy tắc ứng xử có đạo đức.

Cơ hội phát triển

Kleur du lịch tại Bến Tre

Chúng tôi luôn tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, nơi các ý tưởng và thông tin có thể được truyền đạt một cách dễ dàng. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc thúc đẩy mọi người đạt thành tích cao nhất, bằng cách ghi nhận thành tích của họ và khen thưởng họ một cách thích đáng. Những nguyên tắc này áp dụng cho tất cả nhân viên, dù chức vụ gì.

Chăm lo đời sống văn hóa

Kleur tham gia một giải chạy Marathon

Kleur luôn chăm lo đời sống tinh thần cho các thành viên trong công ty, tạo điều kiện cho họ có cảm giác thoải mái phát triển khả năng của mình. Công ty tổ chức sinh nhật hàng tháng, tổ chức du lịch và các sự kiện văn hóa thể thao, nhằm tạo ra sân chơi cho nhân viên, gắn kết mọi người trong cuộc sống.